Kapcsolat
Weboldalak
Weboldalak
OMV Websites
OMV Group www.omv.com/en Ausztria www.omv.at/de-at Bulgária www.omv.bg/bg-bg Csehország www.omv.cz/cs-cz Németország www.omv.de/de-de Új Zéland www.omv.nz/en-nz Norvégia www.omv.no/no-no Románia www.omv.ro/ro-ro Szerbia www.omv.co.rs/sr-rs Oroszország www.omv.ru Szlovénia www.omv.si/sl-si Szlovákia www.omv.sk/sk-sk Tunézia www.omv.tn/ar-tn Törökország www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Ausztria www.omv-gas.at Németország www.omv-gas.de Magyarország www.omv-gas.hu Hollandia www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
Bezár

Cégadatok, Jogi közlemény, Adatvédelem és Közzététel

Tulajdonos, közzétevő, előállító:

OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság, OMV)
Székhely: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10; V. emelet 5/A.
Telephone: +36 1 3819700; fax +36 1 3819899
e-mail: info.hungary@omv.com; http://www.omv.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-071584; Fővárosi Törvényszék által bejegyezve
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Adószám: 10542925-2-44

Vezető tisztségviselők: Balogh Tibor ügyvezető,Mallinerits Péter cégvezető, Baranyai Béla Zoárd cégvezető, Novák László cégvezető, Martin Kritsch cégvezető, Ivák István cégvezető.

A Társaság céljai:

A.

 • Más társaságokban, illetve vállalatokban való befektetés, valamint ezen befektetések menedzselése és irányítása (holding társaság) a megszerzéstől kezdve a befektetések kezeléséig Ausztria területén belül és kívül.
 • Jogi alaptól függetlenül, a szénhidrogén, illetve ásványolaj kitermelés, üzemanyag előállítás és feldolgozás, valamint egyéb gépjárműhöz használatos eszközzel, hálózati erőforrással (motor) és fűtőrendszerrel kapcsolatos tevékenység tartozik a fő profilba.
 • Különösen termékek, anyagok eladása, árukereskedelem, különösen a (2) pont alatt felsoroltak, valamint ezek készletezése és tárolása harmadik személyek részére;
 • Sokrétű szolgáltatás nyújtása, beleértve a telepek és eszközök működtetését. Ezek a szolgáltatások magukba foglalják a tanácsadást, tervezést és kivitelezést, kifejezetten az ipari egészségügy, építkezés, kútfúrás, kémia, elektro-technológia, áru-, és személyszállítás, ételszállítás, vendéglátás- turizmus, információ-technológia, infrastruktúra, laboratóriumi kutatások, gépészmérnöki tevékenységek, biztosítás, termelési folyamatok engedélyeztetése, szabadalmak, ipari formatervezés és egyéb szolgáltatásokat.
 • Munkaerőfoglalkoztatás és toborzás;
 • Biztosítás és viszontbiztosítás;
 • Energia termelő telepek építése és működtetése, az energia forrásától függetlenül;
 • Hálózati vezetékrendszerek építése, valamint működtetése, különösen csőrendszereké;
 • Hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenységek;
 • Üzemanyag töltőállomás építése, valamint üzemetetése, autó-mosó létesítmény telepítése, állomások, garázsok javítása és karbantartása, valamint a fentiekkel kapcsolatos más egyéb tevékenységek.

B.

 • A Társaság jogosult bármilyen üzleti tevékenységet folytatni, illetve intézkedést bevezetni, amely szükséges vagy hasznos a vállalti célok eléréséhez, különösen a Társaság vagy egyéb kapcsolat elérését.
 • A Társaság jogosult ingatlant megvásárolni és eladni, bérbe adni, akár bérlőként, akár lízingbérlőként vagy tulajdonosként.
 • A társaság fióktelepeket létesíthet.
 • Kereskedelem: tagja a Magyar Ásványolaj Szövetségnek és a kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően jogosult a következő kereskedelemre
 • Kereskedelem és ügynöki tevékenység
 • Vállalati tanácsadás és tervezés
 • Könyvelés
 • Munkaerő kölcsönzés

További tevékenységeket egyéb független vállalatok végzik.

A jelen weboldal látogatásával magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat.

OMV alatt értjük a Társaságot, valamint az OMV-vel közvetett vagy közvetlen tulajdonosi szerkezetben álló vállalkozásokat, valamint minden olyan vállalkozást, amelyben az OMV-nek közvetlenül vagy közvetve több, mint 50% részesedése van. Ha az alábbiak közül bármelyik csak bizonyos vállalatokra vagy jogalanyokra vonatkozik, akkor ezeket a vállalatokat vagy szervezeteket nevezik meg.

Az alábbiak nem alkalmazandóak, amennyiben elléntétesek a hatályos magyar jogszabályokkal.

OMV minden ésszerű intézkedést megtett, hogy biztosítsa a weboldalon feltüntetett információk pontosságát és teljességét a közzététel idejében, mindazonáltal előfordulhatnak véletlenszerű hibák, amelyekért szíves elnézésüket kérjük.

OMV nem szavatol, illetve nem vállal felelősséget a jelen weboldalon megjelentetett infromációkért, a külső (hyper) linkeket, az OMV weboldalon közvetetten vagy közvetlenül elérhető egyéb tartalmakat is beleértve. OMV fenntarja a jogot, hogy megváltoztassa a jelen oldal tartalmát előzetes értesítés nélkül. OMV nem vállal felelősséget a jelen weboldal kapcsán felmerülő hibákért, illetve mulasztásokért. Az itt feltüntetett információk alapján meghozott döntés ennek megfelelően a felhasználó kizárólagos felelőssége. Az OMV nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett vagy egyéb okból felmerülő veszteségért, amelyet az OMV weboldalon szereplő információ közvetlen vagy közvetett használatára vezethető vissza.

OMV nem szavatolja, hogy az OMV weboldal funkciói, illetve szolgáltatási megszakítás nélkül, hibamentesen üzemelnek, a hibák kijavításra kerülnek, az OMV weboldal, illetve a kapcsolódó szerver vírus-, vagy egyéb károkozó elemektől mentes. A jogszabályi előírásokkal összhangban az OMV nem felelős az OMV weboldal vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatás, illetve technikai eszköz működéséből vagy üzemzavarából felmerülő kárért.

Az OMV weboldalán szereplő semmilyen információ nem tekinthető OMV részvények (vagy egyéb biztosítékok) vagy Amerikai Letéti Igazolások vásárlására, illetve kereskedésére való felhívásnak, késztetésnek vagy erre történő utalásnak.

Eltérő rendelkezés hiányában szerzői jogi védelem alatt álló, az OMV weboldalán megjelenített tartalom és anyag, kizárólag az OMV tulajdonában áll, amelyen semmilyen harmadik fél nem nyerhet felhasználási jogot, illetve bármilyen más jogot (pl: tulajdonjog, iparjogvédelem vagy szerzői jog). A jelen oldalon szereplő oldalak vagy tartalom kizárólag személyes vagy tájékoztatási célra felhasználható. Bármilyen más jellegű felhasználás vagy sokszorosítás szigorúan tilos. Az OMV megkülönböztető védjegyeinek (márka vagy logó), különösen az OMV márkajegyének használata kifejezetten tiltott, arra tekintet nélkül, hogy az ® vagy ™ jelképek feltüntetésre kerültek-e.

A fenti rendelkezés vonatkozik valamennyi közvetett vagy közvetlen szoftver letöltésre vagy használatra az OMV weboldalán keresztül. Amennyiben egy külső hiperlinken keresztül, úgy a termék jogosultjának a felhasználási feltételei alkalmazandóak és irányadóak.

Elkötelezettek vagyunk a privátszféra tiszteletben tartása iránt, ezért Társaságunk személyes adatok kezelésekor kialakult gyakorlata megfelel valamennyi hatályos adatvédelmi jogszabálynak és iránymutatásnak, beleértve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Info.törvény), valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és Tanács  2016/679 számú rendeletét, "GDPR") is.

Jelen tájékoztató a jelen weboldal Általános Szerződési Feltételeivel (jobbra lent) valamint a jelen tájékoztatóban hivatkozott bármely más dokumentum szolgál tájékoztatásul az Ön által jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatairól, valamint azok kezelésének módjáról.

Kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót, hogy megismertessük Önnel a személyes adatokról, illetve azok kezeléséről kialakított nézeteinket, valamint vállalati gyakorlatunkat.

1. Az adatkezelő

Név: OMV Hungária Kft. ("OMV" vagy "Szervező")
Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.
Cégjegyzékszám: 01-09-071584
Adószám: 10542925-2-44
Telefonszám: +36 1 381 9700
Email cím: *info.hungary@omv.com

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
A jelen weboldal működtetése során a Társaság olyan természetes személyhez köthető adatokat ("személyes adat") gyűjt, amely alapján a weboldalt használó természetes személy közvetlen (pl: keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám) vagy közvetett (pl: IP cím) módon beazonosítható. A személyes adatait az alábbi célokból kezeljük, valamennyi esetben kitérve annak jogalapjára.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatait az alábbi célokból kezeljük, valamennyi esetben kitérve annak jogalapjára. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk minden szakaszában figyelembe vesszük az adatkezelés célját, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes voltát. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelésünk céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint alkalmas a cél elérésére. A személyes adatokat főszabály szerint kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig vagy a hozzájárulás visszavonásáig vagy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott ideig kezeljük, kivéve a jogszabály ennél rövidebb vagy hosszabb időben állapítja meg az adattárolás kötelező időtartamát (pl. számviteli jogszabályok). Az adatkezelés során biztosítjuk, hogy  az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy Önt, mint Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmét, hogy kizárólag az Ön hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható.

3.1. Böngészés a weboldalon. Süti használata

A weboldalunk meglátogatásakor Süti-t használunk, amelynek célja technikai információk automatikus gyűjtése, amely alkalmas a használó beazonosítására az IP cím, a böngésző típusa, az operációs rendszer, a domain név vagy domain tartomány alapján.

A Sütik használatának fő célja a jobb böngésző használatélmény biztosítása hirdetési céllal annak érdekében, hogy az érdekeltségének és preferenciájának megfelelő tartalom jelenjen meg böngészés közben. Ennek megfelelően a Süti-t arra használjuk, hogy személyre szabott és releváns böngészési élményt nyújtsunk a weboldalunkon és megértsük, Ön hogyan reagál a promócionális tartalmainkra.

Jelen weboldalon használt Süti-kre és alkalmazásuk céljára, valamint a kezelésükre és törlésükre vonatkozó bővebb információért, kérjük olvassa el a Süti tájékoztatónkat.

3.2. A kérdések, kérelmek, panaszok megválaszolása

Az Ön által önkéntesen megadott vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve egyéb személyes adatait kezelhetjük, annak érdekében, hogy megkeresésére, panaszaira vagy kérelmeire az Ön által választott kommunikációs csatornán az alábbiaknak megfelelően reagálhassunk.

Cél Jogalap
A kérdések, panaszok, kérelmek megválaszolása elektronikus kapcsolattartás (e-mail) vagy telefon útján, az Érintettek megkeresése alapján GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján az Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

3.3. Promóciós kampányok
Személyes adatait az Ön által kitöltött weboldalon elérhető nyomtatvány vagy formanyomtatvány alapján kezeljük, promóciós kampányok és/vagy versenyek szervezése, promóciós kampány nyertesének díjosztása, valamint a promóciós kampány hatékonyságának elemzése érdekében. Ilyen promóciós kampányokon és/vagy versenyeken való részvétel önkéntes alapon működik, ebből kifolyólag személyes adatait az Ön döntése alapján kezeljük, amelyet az erre kialakított weboldalon elérhető nyomtatvány vagy formanyomtatvány kitöltésével adhat meg a promóciós kampány vagy verseny szabályainak megfelelően.

Cél Jogalap
a. Promóciós kampányok és/vagy versenyek szervezése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján az Érintett hozzájárulása
b. A díj kiosztása céljából a promóciós kampányok nyertesének GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján az Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

A kampány és/vagy verseny nyertesének keresztnevét, vezetéknevét, fotóját vagy más egyéb személyes adatát nem jelenítjük meg a weboldalunkon, kivéve, ha az érintett ehhez hozzájárulását adja.

3.4. Direkt marketing kommunikáció
A termékeinről, szolgáltatásainkról, illetve promóciós ajánlatainkról való tájékoztatás és hírlevélre való feliratkozás céljából is kezelhetjük az Ön adatait. Általános szabályként az ilyen jellegű személyes adat kizárólag az Ön hozzájárulásával, a hozzájárulás során jóváhagyott kommunikációs csatornákon (pl: e-mail, sms, stb.) történhet. Azonban, ha a korábbiakban Ön termékünk vagy szolgáltatásunk vásárlása alatt megadta elektronikus elérhetőségét, úgy a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján felhasználhatjuk az elérhetőségét, hogy kereskedelmi kommunikáció céljából, mint jogos érdekünkre tekintettel hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat kínáljunk az Ön részére. Ez esetben a hozzájárulásakor, illetve azt követően valamennyi marketing célú üzenetben lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy megtagadja elektronikus elérhetőségének ilyen jellegű felhasználását (leiratkozás).

Cél

Kezelt adatok köre

Jogalap

a. Hasonló termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó kommunikáció

E-mail cím a termék vagy szolgáltatás megvásárlása alkalmával

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján az Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

b. Egyéb direkt marketing kommunikáció

Az érintett hozzájárulásával pl. név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján az Érintett hozzájárulása

3.5. Piackutatás, vásárlói elégedettség felmérések és visszajelzések
Abban az esetben is kezelhetjük személyes adatait, ha úgy dönt, hogy részt vesz valamely felmérésünkön vagy piackutatásunkon, vásárlói elégedettséget mérő kutatáson vagy visszajelzést biztosít valamely termékünk vagy szolgáltatásunk kapcsán. Személyes adatait ez esetben a fenti célból kizárólag hozzájárulása alapján kezelhetjük, figyelembe véve azon jogos érdekünket, hogy megértsük a fogyasztók termékeinkkel, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos szükségleteit és elvárásait. A részvétel az ilyen felméréseken és piackutatásokon önkéntes, ebből kifolyólag személyes adatait az Ön döntése alapján kezeljük (keresztnév, vezetéknév, preferenciák, vásárlási szokások vagy más rendelkezésre bocsátott személyes adat), amelyet az adott felmérés vagy kutatás szerint erre kialakított részvételi formanyomtatvány kitöltésével adhat meg papíron vagy a weboldalon elérhető elektronikus formanyomtatványon.

Cél Jogalap

Piackutatás, vásárlói elégedettség felmérések és visszajelzések a termékeinkre, valamint szolgáltatásainkra vonatkozóan:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján az Érintett hozzájárulása

Automata döntéshozatal és automata profilozás
Az itt hivatkozott személyes adat nem tárgya automatizált döntéshozatalnak, ideértve a profilozást.

4. Ki férhet hozzá a személyes adataihoz?

A személyes adatok címzettjei: a Társaságunk ügyfélkiszolgálással, marketinggel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A fent megfogalmazott célok eléréséhez Társaságunk különböző alvállalkozók (adatfeldolgozók/adatkezelők) szolgáltatásait is igénybe veszi. . Ezek közül egyesek adatkezelőnek minősülhetnek (pl. Google és Facebook), míg más harmadik személyek adatfeldolgozónak minősülnek és ezért hozzáférést szereznek egyes személyes adatokhoz a Társaság részére teljesítendő feladataik elvégzése céljából, mint például technikai karbantartók, pénzügyi vagy jogi tanácsadók, követelésbehajtók. 

A fent megjelölt személyes adatok továbbá elérhetővé válhatnak vagy továbbításra kerülhetnek további harmadik személyeknek a következő esetekben:

 1. illetékes hatósági eljárás, ha a hatóság jogosult a Társaság üzleti tevékenységét, illetőleg vagyonát ellenőrizni, amelynek keretében a Társaság jogi kötelezettségének megfelelően adatot szolgáltat 
 2. jogi kötelezettségnek való megfelelés vagy egyéb jog, személy, vagy vagyon védelme érdekében; 
 3. fúzió esetén harmadik szerződő fél számára való továbbítás (részbeni vagy teljes átruházás), mely esetben az érintettek adatai a vagyon részeként a tranzakció tárgyát képezik.

Ezt meghaladóan személyes adatai feldolgozás céljából az OMV csoporton belül is megosztásra kerülhetnek.

A személyes adatai a következő természetes és jogi személyekkel kerülhetnek megosztásra:

 • OMV Hungária Kft / Tel: +36 1 381 9700; info.hungary@omv.com
 • OMV AG / Tel: +43 1 404 40-0
 • SuperShop / Tel:+36 1 381 9700; info@supershop.hu
 • Vizeum Hungary Média Kft / Tel: +36 1 411 2200

a) Böngészés céljából és a Sütik használatával kapcsolatos célokból elemzők, illetve kereső-motor szolgáltatók részére, a weboldal fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások ellátása érdekében;

b) Kérdései, kérelmei, illetve panaszai megválaszolása érdekében a call center szolgáltatókkal;

c) Promóciós kampányok szervezése, levezetése, valamint ezek hatékonyságának elemzése céljából a hírdető-, illetve marketing ügynökségekkel, digitális és közösségi média ügynökségekkel;

d) Direkt marketing kommunikáció céljából hírdető-, illetve marketing ügynökségekkel, akik nevünkben ellátják a kommunikációt;

e) Felmérésünkön vagy piackutatások, illetve vásárlói elégedettséget mérő kutatáson vagy valamely termékünkre vagy szolgáltatásunkra vonatkozó visszajelzés értékelése kapcsán az ilyen felmérő piackutató vagy vásárlói elégedettséget mérő szolgáltatóval.

Az adatkezelő tevékenységét az adatkezelés során a fenti adatfeldolgozók írásbeli szerződés alapján támogatják, ezen adatfeldolgozókról kérelemre az adatkezelő Önt részletesen tájékoztatja.

5. Személyes adat továbbítása külföldre
A fent leírt műveletek elvégzése céljából személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unió ("EU") vagy az Európai Gazdasági Térség ("EGT") tagállamaiba. Tájékoztatjuk, hogy bármely a Társaságunk általi adattovábbítás esetében az adott EU vagy EGT tagállam betartja a GDPR-ban megfogalmazott jogi előírásokat.

Amennyiben a személyes adata olyan országokba kerül továbbításra, ahol a feldolgozáshoz szükséges megfelelő védelem nem biztosított, úgy a jogi megfelelőség érdekében külön megállapodást kötnek a felek.

6. Meddig tároljuk a személyes adatait

Kizárólag a fent meghatározott adatkezelés céljainak megvalósulásáig őrizzük a személyes adatait a jogszabályi előírások betartása mellett. Amennyiben a Társaság megállapítása szerint jogos érdek, illetve jogszabályi kötelezettség indokolja az adatainak további kezelését, úgy erről értesítjük. A fent kifejtett adatkezelési tevékenységből kifolyólag személyes adatait az alábbi időtartamokra őrizzük meg.

Cél Időtartam

1. Weboldal böngészés és a Süti-k használata

nincs tárolás

2. Kérdések, kérelmek, panaszok megválaszolása

Legfeljebb egy év

3. A promóciós kampányok szervezése és kezelése, személyes adatok

Legfeljebb egy év

4. Direkt marketing kommunikáció

Legfeljebb 90 nap

5. Közvélemény kutatás, piackutatás, fogyasztói elégedettség mérése és visszajelzések értékelése a termékeinkről, illetve szolgáltatásainkról

Legfeljebb egy év

7. 14 év alatti személyek adatkezelése

Az itt leírt valamennyi személyes adatkezelés kizárólag 14. élet évüket betöltött személyekre vonatkoznak. Valamennyi 14 év alatti gyermek személyes adatainak kezelése, valamint a rendszer használata tilos a gyermek szülőjének/gyámjának beleegyezése nélkül.

7.1. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens kezelése

Az OMV az adatbiztonságról a GDPR szerint megkívánt technikai és fizikai színvonalon gondoskodik és megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatvédelmi incidenseket, a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja előzetesen auditál és felhívja a GDPR szerinti adatbiztonsági kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelő adatvédelmi incidens esetén tájékoztatja 72 órán belül a NAIH-ot a GDPR-ban és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Abban az esetben, ha az Érintett tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé az OMV részéről, az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

8. Az érintettek jogai

Az adatkezelésre vonatkozóan Önt az alábbi jogok illetik meg:

a. Az adathoz való hozzáférés joga: Ön jogosult megerősítést kapni a tekintetben, amennyiben adatainak kezelését végezzük. Megerősítés esetén Ön hozzáférést kaphat a személyes adataihoz, valamint tájékoztatást a kezelés feltételeiről, az adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelem útján;

b. Személyes adat helyreigazításához vagy törléséhez való jog. Az erre irányuló kérelmet írásban az adatkezelő részére tudja megküldeni. A pontatlan személyes adat helyreigazítására, hiányos adat kiegészítésére vagy adatainak törlésére (i) amennyiben a személyes adatainak kezelése már nem szükséges az eredeti célra és nincs új adatkezelési cél) (ii) a hozzájárulás visszavonása esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, és nincs eltérő jogalap az adatkezeléshez; (iii) az érintett gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát és az adatkezelőnek nincs ezt felülíró jogalapja az adatkezelés folytatásához; (iv) jogalap nélküli adatkezelés; (v) a törlés indokolt az uniós vagy nemzeti jog alapján; (vi) az adatot gyermekeknek ajánlott információs társadalmi szolgáltatások kapcsán gyűjtötték, ahol a hozzájárulás biztosításának különleges szabályai érvényesülnek;

c. Adatkezelés korlátozásához való jog. Kérheti adatai kezelésének korlátozását, amennyiben (i) a kezelt adatokat pontatlannak véli, arra az időszakra, amíg az adatkezelő ellenőrizheti a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogszerűtlen, azonban törlés helyett csak korlátozással élne; (iii) az adatkezelés szükségessége már nem áll fenn a fenti célokra, de jogi érdekvédelemből nyújtja be kérelmét; (iv) tiltakozott az adatainak kezelése ellen, arra az időszakra, amíg az adatkezelő megvizsgálja a kezelés lehetséges további jogalapjait;

d. Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának a joga, anélkül, hogy korábban végzett adatkezelés jogszerűségét ez érintené, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás;

e. Adatkezeléshez való tiltakozás joga, amennyiben az adatkezelés célja a direct marketing jogalapja pedig a Társaság jogos érdeke. Továbbá jogosult tiltakozni az automatizált döntési folyamatok (profilozást is beleértve) ellen;

g. Adathordozhatósághoz való jog, azaz a személyes adat átvételéhez való jog, amelyet az adatkezelőnek kötelező általános, könnyen-olvasható formátumban, az Ön által kijelölt adatkezelő részére teljesíteni, amennyiben az adatkezelés hozzájárulás vagy szerződés teljesítése alapján történt;

h. Jogorvoslathoz való jog, amelynek keretében panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Tel: +36 (1) 391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) felé, valamint keresetet adhat be az illetékes bírósághoz.

A fenti jogok gyakorlásával bármikor élhet, amely esetben javasoljuk az itt elérhető nyomtatvány használatát. Amennyiben direkt marketing anyagaink kapcsán élni szeretne a hozzájárulás visszonásával, úgy kérjük használja a “leiratkozás” opciót, amely bármely marketing kommunikációban elérhető.

9. A jelen Adatkezelési Nyilatkozat módosulása

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat időről- időre módosításra, illetve frissítésre kerülhet a Társaság által. Ez esetben a Társaság értesíti Önt az Adatvédelmi Nyilatkozat bármely lényeges vagy alapvető rendelkezésének módosulása esetén, az Ön általa biztosított elérhetőségen vagy más megfelelően hatékony kommunikációs eszközön keresztül.

10. Elérhetőség, Adatvédelmi tisztviselő

A jelen témával kapcsolatos kérdésekben az Adatvédelmi Tisztviselő alábbi elérhetőségén kérhet bővebb információt:

dr. Bán Tamás Menyhért
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10., 5. em. 5/A.; privacy.hu@omv.com

1. Mi az a Süti?

A Süti egy kis adathalmaz, amelyet a böngésző továbbít a weboldal felé, hogy tárolja a számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb elektronikus eszközén, amelynek segítségével a felhasználó az interneten böngész. A Süti célja, hogy segítse az oldal hatékony használatában és elérjen bizonyos funkciókat, valamint rögzítsen olyan adatokat, amely által a weboldal „ emlékezhet” a felhasználó tevékenységeire és preferenciájára.

2. Hogyan használjuk a Süti-t?

A weboldalunkon főként a következő célokra használunk Sütiket:

a) felhasználói tevékenységek és egyéni preferenciák rögzítése;
b) megfelelő működés és teljesítmény biztosítása;
c) segít a felhasználóknak a feladatok végrehajtásához, anélkül, hogy a már megadott információt új oldalon vagy az oldalra való visszatéréskor ismét be kellene táplálni a számítógépbe;
d) online viselkedésalapú, célzott reklámszórás, kapcsolódó, múltban már keresett termékmegjelenítés.

A fentiekben meghatározott céloktól eltérően nem használunk Sütiket.

3. Hogyan kezeljük a Süti-t?

A legtöbb böngésző támogatja a Sütik használatát, azonban a felhasználó beállíthatja a böngészőt, hogy elutasítsa azok alkalmazását, valamint bármikor törölheti azokat. A törlés akkor is elvégezhető, ha a Süti telepítésre került a számítógépen vagy beállíthatja a böngészőt, hogy az alapvetően ne kerülhessen elhelyezésre. Ha elvégzi ezt a beállítást, előfordulhat, hogy manuálisan kell elvégezni a preferencia beállításait minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, illetve előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás vagy funkció nem megfelelően működik. Az internetes böngésző beállításai között blokkolhatja/inaktiválhatja a Sütiket. Amennyiben él azzal a lehetőséggel, hogy blokkolja valamennyi Sütit (a lényeges fontosságuakat is), előfordulhat, hogy a weboldalunk egésze vagy része nem lesz elérhető az Ön részére, minthogy ezek elengedhetetlen kellékei a weboldal működésének.

4. Milyen Sütit használunk a Weboldalon?

4.1. Alapvető Sütik, amelyek a weboldalunk megfelelő működéséhez, valamint üzemeltetéséhez szükségesek. Ezek között szerepelnek például Süti-k, amelyek biztosítják a weboldalunk egyes felületeire történő biztonságos belépést a rendszer adminisztráció valamint egyéb csalárd tevékenység megelőzése érdekében.

4.2. Elemző / teljesítményt mérő Süti-k, amelyek lehetővé teszik az oldal látógatóinak számlálását, valamint a weboldal böngészésének módját. Ezek a Sütik segítenek a böngészési élmény javításában, azzal, hogy a felhasználó könnyebben találja meg a keresett infromációt.

4.3. Funkció Sütik, amelyek felismerik a felhasználót, amikor visszatér az oldalra. Ezek a Sütik teszik lehetővé, hogy weboldalunk tartalmát személyre szabottan, a rögzített preferenciák alapján tudja látogatni (pl: származási országa és anyanyelvének megfelelően).

4.4. Célzott és promócionális Sütik, amelyek rögzítik a weboldalon történt látogatást, a látogatott oldalakat, megnézett termékeket, és kattintott linkekeket. Ezek a Sütik azt a célt szolgálják, hogy a hirdetést az Ön által látogatott oldalak/linkek és olvasott cikkek alapján, az érdekeltségének megfelelően prezentáljuk.

4.5. Adatgyűjtő jel, amelyeket a Sütikkel kombinálva használnak az e-mail címek és oldalalak követésére, valamint a web használatának elemzésére.

Süti neve Célja Süti inaktiválása
Feltétlenül szükséges Süti-k
JSESSIONID A Süti használat céljának meghatározása Ezek a Sütik nem inaktiválhatóak.
JSESSIONIDFW Ez a Süti segít, hogy:
a) Felbecsüljük a látogatottság mértékét és a használati szokásokat;
b) Felgyorsítja a kereséseit;
c) Felimerje Önt, amikor visszatér a weboldalra;
Elemző / teljesítmény Sütik
_ga A harmadik fél, többek között tracking és marketing cégek által alkalmazott Sütik (pl. hirdető hálózatok). Ezek a Sütik egy másik oldal látogatása esetén kerülnek újraolvasásra, fennálló üzleti kapcsolat esetén az oldal üzemeltetőjével. Gyakran alkalmazott átirányítás esetén. Igény esetén, inaktiválhatja ezeket, ez azonban alacsonyabb használat minőséget eredményezhet a weboldal böngészésekor.
_gid Ez a Süti segít ahhoz, hogy:
a) Felbecsüljük a látogatottság mértékét és a használati szokásokat;
b) Felgyorsítja a kereséseit;
Funkcionalitás és használati Sütik
JSESSIONID Az üzemeltető által használt Sütik, amelyeket a weboldal alkalmaz és kizárólagosan olvas, weboldal opcionális használhatósága érdekében. Igény esetén, inaktiválhatja ezeket, ez azonban a weboldal nem megfelelő működését eredményezheti. Inaktiválás esetén a weboldal egyes oldalainak látogatásakor új látogatóként kerül rögzítésre a rendszer által.
JSESSIONIDFW Ez a Süti alapvető fontosságú, ahhoz, hogy:
a) Felismerje, amikor visszatér a weboldalunkra;
Irányzott és hirdető Süti
IDE (doubleclick.net) Ez a Süti segít abban, hogy:
a) a preferenciára vonatkozó információt tároljunk és egészre szabjuk az oldalon szereplő információkat az Ön személyes érdeklődése alapján;
Igény esetén, inaktiválhatja ezeket, így nem lesz kitéve hirdető üzeneteknek, valamint a személyre szabott promócionális reklámoknak.
DSID (doubleclick.net)
Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik személyek (ideértve a hirdetőhálózatokat és külső szolgáltatást nyújtó internetforgalom elemzők) használhatnak Sütiket és/vagy hozzáférhetnek a weboldalon használt Sütik által gyűjtött adathoz. A harmadik személy által használt Sütik alkalmazása esetén a harmadik személy adatait, alkalmazott Sütijeit, célját, inaktiválását és egyéb kapcsolódó technikai információkat a fenti táblázathoz hasonlóan kell szemléltetni.
visid_incap_###, nlbi_###, incap_ses_###_### from INVESTIS FLIFE A harmadik fél, többek között tracking és marketing cégek által alkalmazott Sütik (pl. hirdető hálózatok). Ezek a Sütik egy másik oldal látogatása esetén kerülnek újraolvasásra, fennálló üzleti kapcsolat esetén az oldal üzemeltetőjével. Gyakran alkalmazott átirányítás esetén. Harmadi személy szolgáltatóra is vonatkozik (Süti szabályzat innen elérhető).
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF from YOUTUBE
_ga,eu_cn, guest_id, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp from TWITTER
c_user, datr, fr, sb, xs from FACEBOOK

Minden alkalommal, amikor a weboldalunk a Társaság vagy harmadik fél által kezelt új Sütit alkalmaz, Ön értesítést kap a weboldalon, amely tartalmaz egy linket a jelen szabályzathoz, valamint opciót kínál az adott Süti deaktiválásához, kivéve a létfontosságú Sütiket. Lejárati idő beállítása esetében valamennyi Süti lejár a megadott időben.

 

Töltőállomás kereső

Kenőanyag kereső